PRÜGIVEOBUSS
Aladele, kuhu on konteinerite paigutamine keeruline, pakume prügikonteinerite rentimise asemel prahi ja olmejääkide äraveoks prügibussi.

Buss on mehitatud 2 töötajaga ja äraveoks on sobilikud kontorijäägid, majapidamisjäägid, elektri-ja elektroonikatarbed, suuremamahulised mööbli, san.tehnika jm kasutuskõlbmatud seadmed.

Teenus koosneb:

  • hoone, ruumi või määratud alalt prahi ja muude jäätmete kokkukorjatamine ning sorteerimine
  • hoonest või määratud alalt prahi väljaviimine
  • prahi ladustamine sõidukisse
  • ruumide või prahialuse ala koristamine
  • prahi äravedu ümbertöötlemisse või utiili

Prügibussiga viime ära: kontoritehnikat, olmetehnikat, mööblit ja santehnikat,tootmisjääke,pakendeid,ehitusprahti,kottides haljastusjäägid, rehvid ja muu prügi.

Prügibussiga ei vea biolagunevaid ja ohtlikke jäätmeid.

Call Now Button