PROOVI KA MEIE KIIRET ONLINE TELLIMIST PRÜGIVEDU

TELLI 1 MINUTIGA

Prügivedu

Prügivedu Tallinnas ja konteinerite rent.

Prügiveo konteineri tellimisel tuleb visuaalselt hinnata jäätmete kogust ja liiki.

Soovitame veokonteineri suuruse valimise selle mahu ratsionaalsemaks ärakasutamiseks veokonteinerite laadimisel sõltuvalt jäätmete liigist.

Raskemate jäätmete( betoon, kivi, pinnas ja muud puistematerjalid) äravedamiseks tuleks valida väiksem veokonteiner mahuga 12-15 m3, sest autol asuva seadme tõstevõime on piiratud. Haljastuse jäätmete, hakkepuidu, puuokste, saepuru, jm äravedamiseks tuleks valida veokonteineri mahuga 20 m3 ja segakoristusprahi äraveoks, vastav alt kogutud prahi hulgale, veokonteineri mahuga 12-20 m3.

Konteineri paigutamiseks peab olema piisavalt ruumi – 6 meetrit konteineri + 7 meetrit prügiveoki jaoks.

ROHKEM KUI

KLIENTI

ON TUNNISTANUD, ET NAD ON TÕESTI RAHUL MEIE TEENUSTEGA

ROHKEM KUI
2819 KLIENTI

ON TUNNISTANUD, ET NAD ON TÕESTI RAHUL MEIE TEENUSTEGA

Konteinerite rent

JÄÄTMEKÄITLUS

  • Prügitekkega meie kodudes käivitub jäätmekäitlus:
  • Prügi liigiti sorteerimine ja ladustamine
  • Transportimine töötlemiseks taaskasutusse, toormeks, taastuvenergia tootmiseks, utiliseerimiseks ja komposteerimiseks.
  • Tavajäätmete prügilasse ladestamise kogused on vähenemas tänu liigiti kogumise kohustusele ja biolagunevate jäätmete ladestamispiirangutele, uute taaskasutusmeetodite (mehaanilis-bioloogiline töötlemine ja jäätmekütuse toomine, jäätmete masspõletus, biokütuse tootmine )intensiivsele arendamisele.

Konteineri tellimine on hea lahendus prügist vabanemiseks. Meie eesmärgiks on tagada sõbralik ja õigekohane prügivedu.

Tuleme Teile abiks, et vabaneda remodist tekkinud prügist, vanast mööblist, koristusprahist, kodutehnikast … jne.

Keelatud on konteinerisse panna ohtlikke jäätmeid, biojäätmeid, vedelaid aineid…jms.

Sorteeritud jäätmete utiliseerimine (betoon, puit või kivi ja pinnas) on soodsam, kui segaprahi  utiliseerimine.

Prügiveo tellimisel arvestage prügiliigi ja prügi kogusega, et valida endale õige suurusega konteiner.

Teostame prügivedu Tallinnas ja Harjumaa piires. 

 

Prügivedu Tallinnas
Call Now Button