PROOVI KA MEIE KIIRET ONLINE TELLIMIST

TELLI 1 MINUTIGA

Prügivedu
Prügiveo konteineri tellimisel tuleb visuaalselt hinnata jäätmete kogust ja liiki.

Soovitame veokonteineri suuruse valimise selle mahu ratsionaalsemaks ärakasutamiseks veokonteinerite laadimisel sõltuvalt jäätmete liigist.

Raskemate jäätmete( betoon, kivi, pinnas ja muud puistematerjalid) äravedamiseks tuleks valida väiksem veokonteiner mahuga 12-15 m3, sest autol asuva seadme tõstevõime on piiratud. Haljastuse jäätmete, hakkepuidu, puuokste, saepuru, jm äravedamiseks tuleks valida veokonteineri mahuga 20 m3 ja segakoristusprahi äraveoks, vastav alt kogutud prahi hulgale, veokonteineri mahuga 12-20 m3.

Konteineri paigutamiseks peab olema piisavalt ruumi – 6 meetrit konteineri + 7 meetrit prügiveoki jaoks.

ROHKEM KUI

KLIENTI

ON TUNNISTANUD, ET NAD ON TÕESTI RAHUL MEIE TEENUSTEGA

ROHKEM KUI
2819 KLIENTI

ON TUNNISTANUD, ET NAD ON TÕESTI RAHUL MEIE TEENUSTEGA

Konteinerite rent

JÄÄTMEKÄITLUS

Prügitekkega meie kodudes käivitub jäätmekäitlus:

  • Prügi liigiti sorteerimine ja ladustamine
  • Transportimine töötlemiseks taaskasutusse, toormeks, taastuvenergia tootmiseks, utiliseerimiseks ja komposteerimiseks.
  • Tavajäätmete prügilasse ladestamise kogused on vähenemas tänu liigiti kogumise kohustusele ja biolagunevate jäätmete ladestamispiirangutele, uute taaskasutusmeetodite (mehaanilis-bioloogiline töötlemine ja jäätmekütuse toomine, jäätmete masspõletus, biokütuse tootmine )intensiivsele arendamisele.

PRÜGITEKE

Igapäevamajanduses tekkinud prügi veetakse regulaarselt kohaliku omavalitsuse poolt määratud prügiveo lepingu alusel. Kuid majapidamises tekivad erinevatel põhjustel ülejäägid, mille äravedu tuleb kinnistuomanikel omal korraldada
Korteriomanike vahetus toob kaasa ulatuslikud korterite ja keldrite koristus-ja puhastustööde tagajärjel tekibkoristusprügi, äravisatud kasutatud mööbel, majapidamisjäätmed, väljavisatud sanitaar- ja köögitehnika.
Prügivedi Tallinn
Prügivedu Tallinnas
Call Now Button