Prügiteke

Igapäevamajanduses tekkinud prügi veetakse regulaarselt kohaliku omavalitsuse poolt määratud prügiveo lepingu alusel. Kuid majapidamises tekivad erinevatel põhjustel ülejäägid, mille äravedu tuleb kinnistuomanikel omal korraldada
Korteriomanike vahetus toob kaasa ulatuslikud korterite ja keldrite koristus-ja puhastustööde tagajärjel tekibkoristusprügi, äravisatud kasutatud mööbel, majapidamisjäätmed, väljavisatud sanitaar- ja köögitehnika.

Suvised heakorrastustööd: aia- ja haljastuspraht.

Hoonete fassaadide, katuste, korterite, kinnistu õuealade ehitus-, lammutus-ja renoveerimistööd: ehituspraht, eriliigiliste jäätmete segu: puit, paber, kile, plastik, tellis, betoon, metall, klaas, asfaltbetooni tükid, tekstiil jms jäätmed

Kontori ja majandustegevuse tagajärjel tekib praht ja kasutuskõlbmatu elektroonikatarvete kogum: kompuuter, printer, paljundusmasin, nende alused ja mööbel

Prügikäitluse nõuete järgi tuleb ülalnimetatud prügi sorteerida liigiti, mida on võimalik töödelda taaskasutusele võtmiseks,( nagu tellis, kivi, katusekivi, betoon, puit, metall). Sorteerimine tööstuslikuks toormeks(plastik, kile,klaas,paber), põletamiseks(puit,tekstiil,paber), komposteerimiseks(muld, aiajäätmed, haljastuspraht), kaevete taastäitmiseks (pinnas, liiv, muld) , utiliseerimiseks (majapidamistehnika,tall, san.tehnika) jm.

Väärtuslik materjal maaparandus- või täitmistöödel on pinnas ja kivid. Prügivedu24 aitab korraldada oma klientidel pinnase ja kivimaterjali äravedamist.

Call Now Button