PRÜGIKONTEINERITE RENT
PRÜGIVEDU | KONTEINERI RENT | EHITUSJÄÄTMED

Prügiveo teenuse osutamiseks on meie käsutuses teisaldatavad veokonteinerid (mahud 12, 13,15 ja 20 m3).

Teisaldatavate veokonteinerite kohta anname infot ja vormistame tellimusi igapäevaselt: tel. +372 551 13 13 ja e-postiga info@prugivedu24.ee

Prügivedu teenuse tellimisel tuleb visuaalselt hinnata jäätmete kogust ja liiki.

Soovitame veokonteineri suuruse valimise selle mahu ratsionaalsemaks ärakasutamiseks veokonteinerite laadimisel sõltuvalt jäätmete liigist.

PRÜGIVEDU | KONTEINERI RENT | EHITUSJÄÄTMED

EHITUSJÄÄTMED

Raskemate jäätmete ehk ehitusjäätmed ( betoon, kivi, pinnas ja muud puistematerjalid) äravedamiseks tuleks valida väiksem veokonteiner mahuga 12-15 m3, sest autol asuva seadme tõstevõime on piiratud.

Haljastuse jäätmete, hakkepuidu, puuokste, saepuru, jm äravedamiseks tuleks valida veokonteineri mahuga 20 m3 ja segakoristusprahi äraveoks, vastav alt kogutud prahi hulgale, veokonteineri mahuga 12-20 m3.

KONTEINERI RENT

Konteineri paigutamiseks peab olema piisavalt ruumi – 6 meetrit konteineri + 7 meetrit prügiveoki jaoks.

Tähelepanu tuleb pöörata veokonteineri paigutamist või selle teisaldamist takistavatele asjaoludele (nt vältida konteineri paigutamine vee-ja kanalisatsiooni maapinnale ulatuvatele hüdroehitistele, kergliiklusteedele, platsidele või haljasaladele). Konteineri paigutamise ajal peaks kontaktiks määratud isik olema kättesaadav.

Kinnistule ja tänavale paigutatud konteinerid viime tühjendamisele kui veokile on tagatud juurdepääs.

Konteinerite ajutine paigutamine tänavatele (nt ehitus- ja remonttööde teostamisel, suurjäätmete kogumisel vms toimingul) tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsusega (Tallinna linnas Tallinna Transpordiametiga, Harjumaa valdades kohaliku omavalitsusega). Ettevõte ei vastuta mahutite paigutamiseks vajalike lubade ja kooskõlastuste hankimise eest. Vajalike kooskõlastuste ja lubade puudumisest tulenevad kahjud (näiteks trahvid) kannab veokonteineri tellinud klient.

Vaata ka prügivedu konteineri rent hinnakiri

Call Now Button