KONTEINERITE LAADIMINE
Laadimisel ei tohi koorma kõrgus ületada külgseinte kõrgust, igasuguste täiendavate kõrgenduste paigaldamine on keelatud. Koorem peab olema koostatud nii, et seda oleks võimalik ohutult transportida ja teisaldatava veokonteineri kaal ei tohi olla üle lubatud kaalu: 12 m3 konteineri puhul 8 tonni, 15 ja 20m3 konteinerite puhul 13 tonni.

Vajadusel võime suunata laadimistöödele või üheliigiliste ehitusjäätmete (üks jäätmeliikidest:tellisejäätmed; betoonitükk kuni 60 cm; pinnas; asfalt; puit; papp ja paber) eelsorteerimiseks ja ladustamiseks ning koristuprahi ja haljastusjäätmete prügikottide täitmiseks abitöölise.

Trash-junk-Dumpsters_1

Kinnistute ja majade koristamise ja suurpuhastuse puhul võib konteinerit täita:
Majapidamis- ja koristusprahiga.
Aia- ja haljastusjäätmetega, pinnase, mulla, liivaga

Segaolmejäätmetega: kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed

Konteinerit ei tohi täita:
Vedelate jäätmetega – käimla jäätmed, kogumiskaevude setetega;ohtlike ainetega(naftasaasdused,värvained jm) immutatud pinnasega; biojäätmetega(toidujäägid, köögiviljad jm); elektroonikajäätmetega – televiisorid, arvuti monitorid, printerid. Kodumasinate ja olmeelektroonikaga – külmikud, pesumasinad, kuivatid

JÄÄTMETE LIIGID:

Segaehituspraht: jäätmete segu nagu puit, paber, kile, plastik, tellis, beton, tekstiil
Lammutuspraht: raskekaaluline kivi-puidu segu
Majapidamispraht: mööbel, esemed, nõuded, riided, madratsid
Sorteeritud ehitusjäätmed: eraldi kogutud ja ja segaehitusprahist eraldatud materjalid, mida saab suunata taaskasutusse. Eelsorteeritud prügi on vedajale eraldi üleantav.

Konteineritesse ei tohi visata:

Asbesti sisaldavad tooteid ja materjale – eterniit, asbestmatid. Ohtlikke jäätmeid – õlid, värvid, lakid ja nende anumad, floresentslambid, auto kummid ja varuosad, tõrvapapp, bituumen.

Ohtlikke jäätmeid võetakse eraldi:

  • jääkõlid ja õlifiltrid, õlised pühkmematerjale (kuni 20 liitrit)
  • värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed jaepakendis (kuni 10 liitrit)
  • elavhõbedalambid (kuni 10 tükki)
  • aegunud ja kasutuskõlbmatud ravimid ja muud meditsiinilised jäätmed (kuni 2 kg korraga)
  • kemikaalide ja pestitsiidide jäätmed (kuni 10 liitrit)
  • elavhõbekraadiklaasid ja muud elavhõbedat sisaldavaid jäätmed (kuni 2 kg korraga)
  • patareid ja akud (piiramatus koguses)
Call Now Button