FIRMAST
Meie igapäevases elutegevuses on prügiteke vältimatu. Tarbimine, suurpuhastused, haljastus, hoonete ehitus-ja renoveerimistegevus ning kinnistute ja elamuhoovide korrastamine eeldab rohkemal või vähemal määral prügi teket. Selleks, et hoida meie elukeskkonda tuleb tekkinud prügi keskkonnasõbralikult koguda ja transportida töötlemiseks taaskasutusse või prügilasse.

Ottima OÜ laiendab oma transporditeenuseid ja arendab ettevõtlust Prügivedu24 näol.

Ottima OÜ Prügivedu24 pakub era-ja juriidilisest isikust kinnistute omanikele ja haldajatele prügikonteinerite ühekordset ning korduvat paigaldamist ja väljavedu.

Teenust pakume Tallinna linnas ja Tallinna ümbruses Harjumaal iga päev, kaasaarvatud puhkepäevadel ja riiklikel pühadel.

Call Now Button