Isikuandmete kaitse ja töötlemise info.

 

Prugivedu24.ee töötleb klientide andmeid selleks, et osutada ja vahendada neile kõiki e-poe poolt pakutavaid teenuseid.

Andmete töötlemine on andmete kogumine, vahetamine, salvestamine, säilitamine, muutmine, kasutamine ja edastamine jne. Klientide andmed on kliendi isikuandmed (nimi, isikukood, kontaktandmed, andmed majandusliku ja tervisliku seisundi ning äri- ja ametisaladuste kohta).

Prugivedu24.ee hoiab klientide andmeid saladuses ning tagab nende töötlemise seaduslikkuse. Isikuandmete avaldamine ja edastamine kolmandatele isikutele toimub ainult kliendi nõusolekul. Ilma nõusolekuta võib Prugivedu24.ee kliendi andmeid avaldada õigusaktides nimetatud juhtudel.

Klient on nõus, et Prugivedu24.ee võib edastada tema andmeid ülalnimetatud eesmärkidel Eestisse ja välisriiki isikutele, kes on seotud Konteineriterent.ee ning kliendile teenuse osutamisega. Prugivedu24.ee koostööpartnerid on ära toodud Prugivedu24.ee portaalis www.prugivedu24.eeAndmeid võib erandjuhul edastada ka muudele kolmandatele isikutele, kui see on vajalik Prugivedu24.ee või kliendi rikutud ja vaidlustatud õiguste kaitseks, samuti kui see on seotud kliendi finantskohustuse rikkumisega.

Kliendil on õigus oma andmete käitlemise kohta saada informatsiooni e-posti vahendusel, kui ta oma soovist Prugivedu24.ee kasutajatuge teavitab. Andmete uuendamise ja muutumisega tegelevad kliendid enda kontode piires iseseisvalt. Isikuandmete väärkasutuse kahtlustest peab klient Prugivedu24.ee kasutajatuge viivitamatult teavitama.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või ebaõiged, samuti muudel õigusaktidega ettenähtud juhtudel. Kliendil on õigus nõuda andmete töötlemise lõpetamist ning olemasolevate andmete kustutamist, kui see on vajalik tema õiguste seaduslikkuse tagamiseks, samuti muudel õigusaktidega ettenähtud juhtudel.

OTTIMA OÜ

Masina 1,
10132, Tallinn
Reg: 11303353
KMKR nr: EE101141855

Swedbank: EE502200221033284313

Klienditeenindus 24/7
Tel: 551 13 13
E-mail: info@prugivedu24.ee